• Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je potrebné 1 deň vopred alebo v ten deň do 8:00 hod. na tel. č.:0911 969 108 alebo 043/5393 515

    Mesačné sumy na platenie stravy:
    - žiak 1. stupňa: 34,00 €
    - žiak 2. stupňa 35,60 €

    č. účtu : SK63 0200 0000 0000 3353 4332

    do poznámky je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka, triedu
     

     

  • Dokumenty

  • Kontakty

   • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
   • zstrstena@zstrstena.sk
   • 043 / 5391 076 klapka 1: riaditeľka školy kl. 2: ekonomické oddelenie kl. 3: zástupkyňa pre 2. stupeň kl. 4: zástupkyňa pre 1. stupeň elok. prac. Západ: 043 / 5392 469
   • Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená http://www.zstrstena.sk
   • IČO: 37810235 DIČ: 2021646374
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje