• Hovorme o jedle

     •  

      Šikovné pastelky sa zapojili do súťažno - vzdelávacích aktivít v rámci projektu ,,Hovorme o jedle." Vychutnali sme si ovocno- zeleninový deň. Zistili sme ako sa správne stravovať, ktoré látky sú v potravinách pre náš prospešné. Predstavili sme si rôzne druhy ovocia a zeleniny, porozprávali sme sa o nich. Pri poznávaní sme zapojili všetky zmysly. Nechýbali zdravé ovocno - zeleninové taniere a  ochutnávka.

      PaedDr.Ľ.Capuliaková

     • Šarkaniáda

     • Jeseň je typická veterným počasím a púšťaním šarkanov.

      V našom ŠKD si deti vyrobili svojich šarkanov podľa vlastných predstáv. Počasie nám v ten deň prialo, preto sme si ich mohli hneď aj vyskúšať. Deti si prechádzku aj púšťanie náramne užili.

      Špeciálna vďaka patrí Simonke, ktorá nám sprijemnila deň napečením sladkých koláčikov v tvare dubáčikov.

      vych.Z.Deganová

     • Zdravý týždeň v ŠKD

     •  

      V rámci súťažno-vzdelávacej aktivity „ Hovorme o jedle“,  sme sa aj my v ŠKD tento týždeň rozprávali o zdravej výžive, ale aj o recyklovaní a kompostovaní kuchynského odpadu.

      V našich aktivitách sme sa zahrali na Popolušku, vyrobili  obrázok zo strukovín, pochutili na zdravej nátierke a nakoniec týždňa aj zašportovali.                                                                  

                                                                                                                                             vych. Kristofčáková Eva

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     •  

      Dňa 11.10.2021 sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zberu tejto vzácnej suroviny a tak prispeli k ochrane prírody a lesov.

      Spolu sa nazbieralo 9 160 kg, čo je za jeden deň naozaj veľa.

      Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pri zbere pomáhali.

       

      1.A -     194 kg                                                      5.A -     605 kg

      1.B -     191 kg                                                      5.B -     500 kg

      1.C -      60 kg                                                       5.C -     388 kg

      2.A -     575 kg                                                      6.A -     590 kg

      2.B -     354 kg                                                      6.B -   1 477 kg

      2.C -      77 kg                                                       7.A -      234 kg

      3.A -      56 kg                                                       7.B -     438 kg

      3.B -     440 kg                                                      8.A -     186 kg

      3.C -     734 kg                                                      8.B -     103 kg

      4.A -   1 025 kg                                                     8.C -     315 kg

      4.B -     186 kg                                                      9.A -     159 kg

       4.C -     160 kg                                                      9.B -     110 kg

       

      Víťazným triedam gratulujeme !

      Za snahu ich odmeníme tortou.

       

       

     • Ovocie zo záhrady

     •  

      Ovocie z vlastnej záhrady sme v školskom klube detí na sídlisku Západ spoločnými silami vyzbierali a spracovali. Nazbierané jabĺčka sme vytriedili, vyčistili a zapiekli s voňavou škoricou a vanilkou.

      vych. J. Lepáčková

     • Zber papiera

     •  

      Dňa 11.10.2021 (pondelok)   sa uskutoční na našej škole zber papiera .

      V čase : od 8,00 hod.do 16,00 hod.

      Kde: kotolňa ZŠ

      Papier musí byť zviazaný, kartóny sa zbierajú samostatne.

      V prípade priaznivého počasia vyhlásime ešte jeden deň zberu.

       

      Víťaznú triedu čaká odmena.

     • Sociálna klíma

     •  

      Aby sme si vytvorili náš kolektív, v ktorom sa budeme spoločne spoznávať, podporovať, oceňovať a tvoriť pozitívnu sociálnu klímu potrebujeme občas podporu a poradenstvo.

      Práca sociálneho pedagóga v tomto školskom roku spočíva aj pri adaptácii žiakov k ich novým kolektívom a  pripravujeme mnoho ďalších programov pre eliminovanie sociálno-patologických javov. Aktuálne zdieľame zo skupinkami rozhovory o novom prostredí školy, nových spolužiakoch a všetko čo nás trápi a taktiež aj robí šťastnými v našej škole. Teším sa na ďalšiu prácu s Vami .

      Sociálny pedagóg Mgr. Pirožáková

     • Abeceda

     •    

      Abeceda to je veda, naučiť sa ľahko nedá, ale každý múdry žiak, povie vám ju naspamäť. Ďalší krásny, chutný a zábavný deň s abecedou... .

      PaedDr. Capuliaková Ľubomíra     

     • Úsmev prosím

     • Každý rok si prvý októbrový piatok pripomíname „ Svetový deň úsmevu.“ Jeho zakladateľom je tvorca obľúbeného smajlíka, Harvey Richard Bail.

      Ani v našom školskom klube sme na tento deň nezabudli a pripomenuli si, že aj napriek rúškam, ktoré teraz nosíme, sa nesmieme nechať odradiť od úsmevu. Práve úprimný smiech nám všetkým pristane, prináša šťastie a úľavu. „ Úsmev je dar, ktorý nič nestojí.“

      (vych. Kristofčáková Eva)

     • Šesť rokov POSTCROSSINGU na našej škole

     • Oproti minulosti je v dnešnej modernej dobe mnoho inovatívnych spôsobov, ako komunikovať s ľuďmi po celom svete. Naše správy, fotografie, videá, momentky sa k našim adresátom dostanú veľmi rýchlo.

      V minulosti tomu tak nebolo. Zohnať vhodnú pohľadnicu, napísať text, nalepiť známky danej hodnoty, poslať... a čakať – niekoľko dní, či týždňov, podľa vzdialenosti a spôsobu dopravy. No napriek tomu, klasické písanie pohľadníc si aj v dnešnej dobe našlo mnoho priaznivcov. Dostať pohľadnicu s obrazom mesta, pekné známky z druhej strany, úhľadný rukopis – parádny zážitok!

      Za šesť rokov postcrossingu na našej škole sme sa vďaka tomuto projektu spojili s takmer všetkými krajinami sveta. Odoslali sme vyše 900 pohľadníc a rovnaké množstvo sme aj dostali. Dozvedeli sme sa o krajinách mnoho zaujímavostí, ktoré sme doteraz ani netušili. Sú to nové informácie nielen z geografie, ale aj z histórie či gastronómie danej krajiny. Niektorí nám píšu o svojich zvykoch a tradíciách, obľúbené knihy či výroky, miesta, ktoré často navštevujú. V neposlednom rade si precvičujeme svoje jazykové schopnosti, nakoľko s adresátmi komunikujeme prevažne v anglickom jazyku. No stane sa, že nám príde pohľadnica napísaná po čínsky alebo japonsky.

      To množstvo pohľadníc, ktoré máme, aj aktívne využívame. Hlavne na hodinách geografie si pamiatky a mestá priraďujeme k štátom, zároveň k vlajkám daných štátov, sem-tam nám pošlú aj mapu, aby sme sa v ich meste nestratili, ak k nim zavítame.

      Aby naše pohľadnice nezostali len tak zapadnuté prachom, postupne sme na škole vytvorili niekoľko miest, kde ich máme rôznymi spôsobmi vystavené a k dispozícii na vyučovanie.

      Veríme, že tak ako sa my tešíme z každej jednej pohľadnice, ktorá k nám príde, tak aj tie nami odoslané robia ľuďom radosť v ďalekých či blízkych krajinách.

      www.postcrossing.com

      (Mgr. M. Hucíková) 

     • Jablkobranie v ŠKD

     • Na jeseň treba v záhrade stihnúť viac činnosti, medzi ktoré patrí zber darov, ktoré nám záhrada prináša.

      Deti zo školského klubu na sídlisku Západ si vyskúšali zbieranie jabĺk spojenú s ochutnávkou tohto jesenného ovocia.

      ( vych. J. Lepáčková )

     • Výnimočný deň s pánom ministrom

     • Niekto dostal vďačnosť do vienka a považuje ju vo svojom živote za niečo prirodzené. Niektorí musia vďačnosť hľadať hlboko v sebe a naučiť sa ju prejavovať. Sme nesmierne vďační, hrdí a dojatí z dnešného výnimočného dňa s  ministrom školstva Branislavom Gröhlingom.

      Vyslovili sme obrovské želanie, aby navštívil našu školu a on prijal naše pozvanie. Sme vďační, že naša škola mohla byť súčasťou skvelého projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu "Modernejšia škola". Podarilo sa nám vytvoriť ďalšie pekné, atraktívne a netradičné priestory, ktoré určite využijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

      Zároveň patrí obrovské poďakovanie všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, rodičom, priateľom školy a žiakom, ktorí participovali na tomto projekte.

     • Keď sa spojí príjemné s užitočným

     • Škola poskytuje priestor na formovanie osobností žiakov nielen bezprostredne vo vyučovacom procese, ale aj zážitkovou formou. Neveríte?

      Školskému parlamentu sa páčila výzva 13. ročníka národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva a tak sme  so žiakmi našej školy pridali ruku k dielu.

      V rámci účelového cvičenia sme sa rozhodli aj my pomôcť mestu ako dobrovoľníci.

      Nafasovali sme rukavice, vrecia (niektorí si priniesli aj vlastné z domu) a rozpŕchli sme sa do všetkých kútov mesta. Počas prechádzky nás prekvapilo množstvo odpadkov, ktoré sme nachádzali.

      Odpadky sme nielen zbierali, ale zároveň aj separovali. Veď naša škola je zapojená do programu Zelená škola a najlepšie sa predsa učíme v praxi.

      Aj vďaka našim žiakom je naše mesto o niečo čistejšie.

      Veríme, že tak, ako v našich žiakoch, tak aj v očiach verejnosti porastie povedomie, že odpadky nepatria na zem, ale do koša.

      Každé veľké dielo sa skladá z malých kúskov, preto sme radi, že sme aj my mohli svojou troškou prispieť.

      Ďakujeme všetkým ochotným rukám, ktoré pomohli. Veríme, že naše deti si budú viac vážiť mesto a poriadok, keď si to museli sami upratať.

      Akcia sa vydarila. Veď posúďte sami:

      Zelená škola a Žiacky školský parlament

     • Super ZOO

     • Žiaci 2.C  boli na návšteve v SUPER  ZOO. Prostredníctvom Nelkinej maminky deti nakukli do zvieracieho sveta. Bol to obrovský zážitok, lebo na zvieratká sa mohli nielen pozerať, ale ich pomáhali kŕmiť, ba dokonca si ich mohli aj pohladkať a v škole ich nakoniec výtvarne stvárnili.

      Mgr. Beňušíková

     • Deň čokolády

     • Medzinárodný deň čokolády je oslavou najpopulárnejšej sladkosti na svete – čokolády.

      V školskom klube detí na sídlisku Západ sme v tento deň ochutnávali rôzne druhy čokolád od bielej, horkej či mliečnej.

      vych. J. Lepáčková

     • ŠKOLA V PRÍRODE HEĽPA 2021

     • Trpaslíci zo 4.A a Pastelky z 2.A vymenili školské lavice a učenie v triede za týždeň netradičného nadobúdania vedomostí a zručností v prírode.

      Už sme prišli z výletu ....... a zážitkov máme ojojooooooj a ešte trošku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme si ŠvP na Heľpe mohli dosýta užiť. Veľa sme videli, veľa spoznali, veľa sa nasmiali i slzičku za rodičmi vyronili, nové hry sa zahrali a utužili svoje priateľstvá i kolektívy. 

  • Kontakty

   • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
   • zstrstena@zstrstena.sk
   • 043 / 5391 076 klapka 1: riaditeľka školy kl. 2: ekonomické oddelenie kl. 3: zástupkyňa pre 2. stupeň kl. 4: zástupkyňa pre 1. stupeň elok. prac. Západ: 043 / 5392 469
   • Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená http://www.zstrstena.sk
   • IČO: 37810235 DIČ: 2021646374
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje